Organizatorzy:

Tematy podejmowane podczas Konferencji:

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 • Nowe technologie w poprawie bezpieczeństwa drogowego: perspektywy i wyzwania
 • Poprawa świadomości i edukacja - jako klucz do zmniejszenia ilości wypadków drogowych
 • Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - jak tworzyć bardziej przyjazne środowisko drogowe
 • Rola przepisów i regulacji w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego


INFRASTRUKTURA

 • Bezpieczeństwo drogowe i wyzwania dla infrastruktury
 • Rozwój dróg, a umiejętności i percepcja kierowców
 • Oświetlenie - co jest istotne dla profesjonalistów
 • Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej w erze cyfrowej
 • Zarządzanie ruchem drogowym w wielkich miastach
 • Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu infrastrukturą drogową


PIERWSZA POMOC

 • Edukacja - od przedszkola - jak działa, jak jest wykorzystywana?
 • Czy kierowcy chcą pomagać i co potrafią
 • Edukacja służb
 • Procedury udzielania pierwszej pomocy i posiadany sprzęt
 • Nowoczesne technologie w pomocy ratowania życia przez profesjonalistów i “niemedyków”


Rada Naukowa Konferencji

Rada naukowa jest w trakcie potwierdzania - w najbliższym czasie sukcesywnie w tym miejscu będą pojawiać się osoby, które przyjęły zaproszenie do Rady Naukowej tegorocznej edycji konferencji.

Komitety Konferencji

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy jest w trakcie potwierdzania - w najbliższym czasie sukcesywnie w tym miejscu będą pojawiać się osoby, które przyjęły zaproszenie do Komitetu Honorowego tegorocznej edycji konferencji.

Komitet Organizacyjny

 • insp. Bogusław Ziemba – Komendant ​Wojewódzki Policji w Gdańsku


 • Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu ​Fundacji Edukacja, Zdrowie, ​Bezpieczeństwo


 • Tomasz Zagajewski – Prezes Zarządu ​Centrum Bezpieczeństwa Ruchu ​Drogowego

Patronat Honorowy

Patronaty Honorowe są w trakcie potwierdzania - sukcesywnie w miarę spływania potwierdzeń część ta będzie uzupełniana.

Partnerzy Konferencji

Serdecznie zapraszamy firmy i instytucję chcące wspomóc organizację naszej konferencji do dołączenia się do grona naszych partnerów.

Szczegółowe informacje pod numerami naszego biura konferencji

Organizatorzy

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego edukuje w zakresie pierwszej pomocy, wyposaża w sprzęt ratowniczy, dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Celem Fundacji "Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo" jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej m.in.

w obszarach promocji i ochrony zdrowia, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomorska Policja jest gospodarzem terenu, na którym w tym roku odbywa się Konferencja, a jednocześnie wieloletnim partnerem współpracującym z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Fundacją Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo.

Rejestracja na Konferencję

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc warunkiem

uczestnictwa jest potwierdzona rejestracja i potwierdzenie

udziału, które zostanie przesłane do 3 dni od rejestracji.


Udział w Konferencji jest bezpłatny.

W tym miejscu od połowy września 2024 będzie można dokonać rejestracji na konferencje

Miejsce konferencji

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to instytucja, której działaniom przyświeca hasło „Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie

II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego

doświadczenia na tle innych narodów.

Poprzednie edycje

XVIII Konferencja

Gdańsk 2023

Muzeum II Wojny Światowej

XVII Konferencja

Gdańsk 2022

Muzeum II Wojny Światowej

XVI Konferencja

Warszawa 2019

Stadion PGE Narodowy

XV Konferencja

Łódź 2017

Port Lotniczy Łódź

XIV Konferencja

Łódź 2016

Urząd Miasta Łodzi

Kontakt z biurem organizacyjnym

Adres Biura:

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.08

90- 057 Łódź, Polska


Email:

konferencja@centrumbrd.pl


Telefony:

+48 42 67 89 100

+48 663 110 106

W tym miejscu od połowy września 2024 będzie można dokonać rejestracji na konferencje